Mobile users can only read ConText documents. Annotate this document on your computer or tablet.
Results

Constitution of Samoa (1962, rev. 2010)

1The following text is from the World Intellectual Property Organization (WIPO), the contents of which, when accompanied by an attributive and non-commercial disclaimer, is generously made available for use. Follow (right-click) the links and read the annotation to learn more.1

2


3Constitution of the Independent State of Samoa 1960

4CONSOLIDATED ACTS OF SAMOA 2008

5THE CONSTITUTION OF THE INDEPENDENT STATE OF SAMOA

6IN THE HOLY NAME OF GOD, THE ALMIGHTY, THE EVER LOVING

7WHEREAS sovereignty over the Universe belongs to the Omnipresent God alone, and the authority to be exercised by the people of Samoa within the limits prescribed by His commandments is a sacred heritage

8WHEREAS the Leaders of Samoa have declared that Samoa should be an Independent State based on Christian principles and Samoan custom and tradition

9AND WHEREAS the Constitutional Convention, representing the people of Samoa, has resolved to frame a Constitution for the Independent State of Samoa

10WHEREIN the State should exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people

11WHEREIN should be secured to all the people their fundamental rights

12WHEREIN the impartial administration of justice should be fully maintained

13AND WHEREIN the integrity of Samoa, its independence, and all its rights should be safeguarded

14NOW THEREFORE, we the people of Samoa in our Constitutional Convention, this 28th day of October 1960, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution.

15Tupua Tamasese,C.B.E

16(Fautua)

17Malietoa Tanumafili II, C.B.E

18(Fautua)

19Fiame Mataafa Faumuina Mulinu'u II, C.B.E

20(Prime Minister, M.L.A., Lotofaga)

21Tuimaleali'ifano S. II

22(Tama Aiga)

23Anapu Solofa

24(M.L.A. Safata)

25AmoTausilia L.

26(M.L.A Aleipata - Itupa i lalo)

27Aiono Urima

28(M.L.A Aana Alofi Nu 1)

29Asiata Lagolago

30(M.L.A Satupaitea, Alataua)

31Iuli Veni

32(M.L.A Anoamaa East)

33Ufagalilo Fa'atafa

34(M.L.A Faasaleleaga Nu 3)

35Ulualofaiga Talamaivao V

36(M.L.A. Vaa-o-Fonoti)

37Ulumalautea Papali'i F

38(M.L.A Vaimauga East)

39Usu To'avalu

40(M.L.A Alataua West)

41Faalava'au Galu

42(M.L.A Samatau/Falelatai)

43Fatialofa M. Faimalo

44(M.L.A Lepa)

45Fenunuti Tauafua

46(M.L.A Lefaga, Faleaseela)

47Luamanuvae Eti Alesana

48(M.L.A. Faasaleleaga No. 1).

49Leasi Avaula

50(M.L.A Gagaifomauga Nu.3)

51Leiataua S

52(M.L.A Aiga i le Tai)

53Lesatele Rapi

54(M.L.A Vaisigano Nu.2)

55Luafatasaga Su'e Taule'alo

56(M.L.A. Sagaga-Le Usoga).

57Luatua Mata'ese

58(M.L.A Sagaga-Le-Falefa)

59Matai'a Europa

60(M.L.A Faleata East)

61Maposua Seilala

62(M.L.A Palauli-Le-Falefa)

63Papali'i Pesamino

64(M.L.A Faasa;e;eaga Nu.2)

65Peseta Seko J. S

66(M.L.A Gagaifomauga Nu.1

67Pilia'e Leilua Iuliano

68(M.L.A Aana Alofi Nu.2)

69Pulepule M

70(M.L.A Anoamaa West)

71Saipaia U

72(M.L.A Aana Alofi Nu.3)

73Sagapolutele Posë

74(M.L.A Aleipata itupa i luga)

75Seiuli Tolova'a Iakopo

76(M.L.A Faleata West)

77Seuamuli Etimani

78(M.L.A Gagaemauga Nu.3)

79Soifu- Solia Gese

80(M.L.A Falealupo)

81Tualaulelei M

82(M.L.A Palauli)

83Tuatagaloa Leutele Satele Te'o Simaile

84(M.L.A. Filially).

85Tomato Lilomaiava T

86(M.L.A Salega)

87Tevaga Paletasala

88(M.L.A Gagaemauga Nu.1)

89Tofaeono Muliaga

90(M.L.A Vaimauga West)

91Toloafa Lafaele

92(M.L.A Siumu)

93Tufuga Fatu Lemana

94(M.L.A Vaisigano Nu.1)

95Tugaga Isa'aka

96(M.L.A Gagaifomauga Nu.2)

97Tuala Tiaina

98(M.L.A Gagaemauga Nu.2)

99Tuatö Poto

100(M.L.A Palauli West)

101Vui Fale

102(M.L.A Faasaleleaga Nu.4)

103G. F. D. Betham

104(M.L.A Apia)

105Hans J. Keil

106(M.L.A Apia)

107F. C. F. Nelson

108(M.L.A Apia)

109Eugene F. Paul

110(M.L.A Apia)

111Leilua P. Plowman

112(M.L.A Apia)

113Ale Pusi

114(A.S.M. Faleata West)

115A'e'au Taulupo'o

116(A.S.M. Falealupo)

117Asiata Tulelei

118(A.S.M. Satupaitea-Alataua)

119Aiolupotea Mana'ia

120(A.S.M. Alataua West)

121Auali'itia Faa'ole'ole

122(A.S.M. Gagaemauga Nu.1)

123Asi Falana'ipupu Ulu Filiva'a

124(A.S.M. Vaimauga West).

125Afamasaga Maua II

126(A.S.M. Aana Alofi Nu.3)

127Auelua Filipo

128(A.S.M. Lepa)

129Auelua Tagoa'i Tufi

130(A.S.M. Lepa)

131One Sofai

132(A.S.M. Gagaifomauga Nu.3)

133Ugapo Tauaneai

134(A.S.M.Aana Alofi Nu.2)

135Umaga Pa'u

136(A.S.M. Aana Alofi Nu.2)

137Ulugia Fa'alua

138(A.S.M. Faleata West)

139Fafai Tuivale

140(A.S.M. Sagaga Le Usoga)

141Fata M

142(A.S.M. Sagaga Le Usoga)

143Fonoti Faagalu

144(A.S.M. Filially)

145Fuimaono Faafete

146(A.S.M. Filially)

147Faamoe Sasi

148(A.S.M. Gagaemauga Nu.3)

149Fao Isaia

150(A.S.M. Vaisigano Nu.1)

151Fesola'i Pio

152(A.S.M. Aana Alofi Nu.1)

153Faletufuga Asiasi

154(A.S.M. Faasaleleaga Nu.2)

155Fuiono Alefosio

156(A.S.M. Falealupo)

157Fasavalu Faali'i

158(A.S.M. Salega)

159Feiloaivao Pa'u Peter

160(A.S.M. Aana Alofi Nu.3)

161Fiu Tanielu

162(A.S.M. Gagaifomauga Nu.3)

163Faanana Fenika

164(A.S.M. Satupaitea - Alataua)

165Fiso Faamotu L

166(A.S.M. Lotofaga)

167Faiumu A

168(A.S.M. Palauli West)

169Fiso Fusi

170(A.S.M. Palauli)

171Fui Eli Seuamuli

172(A.S.M. Gagaifomauga Nu.2)

173Fuataga Penita

174(A.S.M. Aleipata Itupa i luga)

175Faoasau Ausage

176(A.S.M. Vaimauga East)

177Fui Tauaivale

178(A.S.M. Lefaga Faleaseela)

179Faolotoi M

180(A.S.M. Lepa)

181Faliuila T

182(A.S.M. Aleipata Itupa i lalo)

183Gasü Taatua

184(A.S.M. Satupaitea - Alataua)

185Leleua Peni

186(A.S.M. Faleata East)

187Leapai Sefo

188(A.S.M. Sagaga Le Usoga)

189Leota Iakopo

190(Gagaemauga Nu.3)

191Leaupepe Aifualaau

192(A.S.M. Aana Alofi Nu.1)

193Leiataua Pöai

194(A.S.M. Aiga i le Tai)

195Levaa Fofoa

196(A.S.M. Aiga i le Tai)

197Li'omatefili T

198(A.S.M. Siumu)

199Leausa Foe

200(A.S.M. Vaa o Fonoti)

Jump to Passage Number
Keyboard Shortcuts

Keyboard shortcuts

J Go to Next passage
K Go to Previous passage
P Jump to a passage
? Display keyboard shortcuts
Q Display Table of Contents
ESC Close Annotation / Discussion Sidebar

Add an annotation

 • http://www.youtube.com/watch?v=
 • Image must be under 2MB and have extension .jpg, .jpeg, .png, or .gif. Remove image
 • Theoretical/Philosophical
 • Historical Commentary
 • Constitutional Interpretation
 • Current Events
 • International Perspectives
 • Other
 • separation of powers
 • rules
 • Rufus King
 • slave
 • slave labor
 • slavery
 • slave trade
 • Revolution
 • republicanism
 • presidency
 • Oliver Ellsworth
 • record
 • records
 • republican
 • representation
 • slaves
 • states
 • William Jackson
 • Western Territory
 • Virginia Plan
 • taxes
 • taxation
 • three-fifths clause
 • twenty-year compromise
 • vice president
 • U.S. Supreme Court
 • North Carolina
 • new states
 • delegates
 • Delaware
 • contract clause
 • Dred Scott
 • due process
 • Elbridge Gerry
 • economics
 • Congress
 • confederation
 • Antifederalist
 • anti-slavery
 • Articles of Confederation
 • Bill of Rights
 • confederacy
 • compromise
 • electoral college
 • failures
 • Luther Martin
 • legislature
 • judicial branch
 • Magna Carta
 • morality
 • New Jersey Plan
 • navigation acts
 • journal
 • John Dickinson
 • Federalist
 • federalism
 • General Pinckney
 • George Washington
 • James Madison
 • international trade
 • 3/5 clause
Add a Reference